AnuSs_x32

133 teksty – auto­rem jest AnuSs_x32.

Człowiek rodzi się z płaczem, więc niech z płaczem i umiera. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 lipca 2011, 22:11

Na tak mało krzywd zwra­camy uwagę gdy jes­teśmy szczęśliwi. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 lipca 2011, 21:42

Nie bądź przy niej, od tak, przelotem...
Nie bądź przy niej gdy kap­rys taki...
Ale też nie obiecuj, że będziesz jak ma Cie nie być...

Nies­pełnione obiet­ni­ce, zło , które wy­pala serce.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 lipca 2011, 12:42

Gdy widzisz strach i smu­tek w oczach to nie wierz na słowo... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 lipca 2011, 14:14

Z tęsknotą nig­dy nie prze­sadzaj. Sil­na i moc­na dla związku sta­je się groźna. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 lipca 2011, 01:05

i nie mów, że nie jest doj­rzały, kiedy nie znasz je­go przeszłości... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 lipca 2011, 21:39

czy Ty też masz wrażenie, że zwra­casz uwagę na coś i nikt in­ny po­za Tobą.?

Pot­rze­ba siły. Ludzkiej siły. Naszej siły... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 lipca 2011, 09:00

wchodząc do pus­te­go do­mu,
`dzień dob­ry` usłyszysz tyl­ko echem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 czerwca 2011, 20:03

Po­każ, że Ty masz władze nad swoim światem i nie daj się po­nieść ste­reoty­pom . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 czerwca 2011, 10:39

Kochać za bar­dzo? Wy­dawałoby się śmie­szne, dopóki nie sta­je się prawdziwe. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 czerwca 2011, 16:55

AnuSs_x32

Chce być kimś lepszym. Opowiem Wam kim jestem, ale jeszcze nie dziś...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnuSs_x32

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność